Article 4113

Title of the article

THIN CONDUCTING SCREEN IN A WAVEGUIDE STRUCTURE: THE PROBLEM OF DIFFRACTION
AND THE PROBLEM OF TRANSMISSION 

Authors

Aleksandrova Irina Leonidovna, Assistant, sub-department of applied mathematics, Kazan Federal University
(Kazan, 18 Kremlyovskaya str.), iralexand@ksu.ru
Pleshchinskiy Nikolay Borisovich, Doctor of physical and mathematical sciences, professor, head of sub-department of applied mathematics, Kazan Federal Unversity (Kazan, 18 Kremlyovskaya str.), pnb@ksu.ru 

Index UDK

517.958 

Abstract

The diffraction problem and the transmission problem for an electromagnetic wave on a thin conducting screen in a plane waveguide are reduced to a paired summatory functional equation with respect to coefficients of the Fourier expansion. The paired equation is equivalent to an infinite set of linear equations. This set is solved by the truncation method. The authors obtain a computational scheme for solving the transmission problem on the screen in the open space. 

Key words

electromagnetic waves, diffraction problem, transmission problem, plane waveguide, waves in open space, integral equations. 

Download PDF
References

1. Khenl, KH. Teoriya difraktsii / KH. Khenl, A. Maue, K. Vestpfal'. – M. : Mir, 1964. – 428 s.
2. Morse, P. M. The diffraction of waves by ribbons and by slits / P. M. Morse, P. J. Rubinstein // Phys. Rev. – 1938. – V. 54, № 11. – P. 895.
3. Nobl, B. Metod Vinera – Khopfa / B. Nobl. – M. : IL, 1962. – 280 s.
4. Il'inskiy,A.S. Difraktsiya elektromagnitnykh voln na provodyashchikh tonkikh ekranakh (Psevdodif-ferentsial'nyye operatory v zadachakh difraktsii) / A. S. Il'inskiy, YU. G. Smirnov. – M. : IPRZHR, 1996. – 176 s.
5. Smirnov, YU. G. Primeneniye mnogochlenov Chebysheva k resheniyu odnomernykh integral'nykh uravneniy tipa potentsiala / YU. G. Smirnov. – Penza : Izdvo Penz. gos. tekh. un-ta, 1994.
6. Pleshchinskiy, N. B. Uravneniye Gel'mgol'tsa v poluploskosti i skalyarnyye zadachi difraktsii elektromagnitnykh voln na ploskikh metallicheskikh ekranakh / N. B. Pleshchinskiy. – Preprint PMF-03-02. Kazan' : Kazansk. matem. ob-vo, 2003. – 30 s.
7. Pleshchinskiy, N. B. Modeli i metody volnovodnoy elektrodinamiki : ucheb. posobiye / N. B. Pleshchinskiy. – Kazan' : Kazan. gos. un-t, 2008. – 104 s.

 

Дата создания: 20.01.2014 10:57
Дата обновления: 21.07.2014 08:19